Mysticeti – Messe for blåhvalen

”Mysticeti” har premiere under Vestfold Festspillene i Tønsberg den 24. juni i Støperiet, en gammel skipsverfthall, og i tilknytning til Festspillene i Nord-Norge sitt 50 års jubileum, den 26. juni i Harstad kirke. Verket er bygd opp etter messens faste former: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, og inneholder både komponert og improvisert musikk. Marianne […]