Karhun_emuu

Karhun Emuu

Rune songs from Finnskogen (book)

Gjendiktet av Sinikka Langeland
Illustrations by Tore Hansen

Aschehoug

2001

Karhun emuu betyr Moderbjønn og er navnet på en av de 32 runesangene fra Finnskogen i Hedmark som her er gjendiktet av folkemusikeren Sinikka Langeland, som selv bor på Finnskogen. Bjørnerunene er unike og tilhører trollrunene som kom med skogfinnene til Finnskogen på 15-1600 tallet.

Runesangene ble brukt til å helbrede mennesker for all slags skader og sykdommer, og det var Tietäjä (Viteren) som visste hvordan man kunne hele ved hjelp av denne verbale ekstasekunsten.

Tradisjonen var levende til langt innpå 1900-tallet, og ennå i dag kan man høre om blodstemmingsruner på Finnskogen. Runesangene har røtter i sjamanismen, men de har også myter felles med andre kulturer og fra mange lag av åndshistorien. Sammen med samisk, norrøn og baltisk mytologi bidrar finnenes magiske kultur til den urnordiske åndsarven.