Wolf Rune

Sinikka Langeland vocal, kantele

ECM

2021

 https://jazzinorge.no/anmeldelse/tradisjon-og-fornyelse/?fbclid=IwAR0PvW0D88HBINxUd3d_DbmBboIB5Gq9wAY2Zu_Qb-iAzBaWG4iLZAbJuxw

JAZZ i NORGE : Utdrag Arild R Andersen

Albumet har mange sterke spor, og jeg har lyst til å starte med «Don´t Come To Me With The Entire Truth». Det er Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi». De opptakene som fins av Hauge der han selv leser diktet, viser hvordan innholdet i teksten kan kles nakent. Stor poesi klarer seg ofte best uten musikk, men Sinikka Langeland behersker en form og viser en ydmykhet og styrke som tjener den vakre og tankevekkende teksten. Den stillferdige flyten i musikken speiler Hauges visdom. Når Langeland synger, får diktet preg av noe overlevert, eller tradert.

Jon Fosse er en annen av Sinikkas poeter. I prosjektet «Vind og Sol» har hun tonesatt flere av diktene hans. På «Wolf Rune» er Fosse representert med «Row My Ocean», eller «Ro mitt hav». Langeland gir diktet en drakt som farger innholdet og vekter enkeltpassasjer. Det gir en personlig inngang til Fosses livsanskuelser. «Blåhvalens auge» er skrevet av Langeland, og «Da je var skogen» stammer fra mystikeren Meister Eckhart. Tittelsangen «Ulverune» kommer fra Poul Pedersen Øieren, Brandval Finnskog (1808).

 

 

Sinikka Langeland, Wolf Rune Review