Adresseavisen – Stjerneklang Review

Adresseavisen / Anmeldt av O.E.Andersen / 12.08.02 Ekte Høytidsstund. (Jule)høytid er et ganske utvannet begrep i våre dager. Denne plata er med på å gi det skikkelig innhold igjen Kinderegg har altså ikke monopol på «tre ting på en gang».I alle fall er dette ei plate til frydefull oppdagelse, opplevelse ogopplysning – ja endog oppdragelse. […]